Prisega, etična načela in cilji

Prisega

Prisežem:

 • da bom spoštoval ustanovni akt in statut kluba, distrikta in Mednarode zveze Lions klubov
 • da se bom udeleževal klubskih srečanj
 • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje
 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma
 • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč
 • da se bom ravnal po etičnih načelih

Etična načela lionizma

 • verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti
 • prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti
 • zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe
 • nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih
 • sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju
 • spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar
 • pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini
 • gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali

Cilji lionizma

 • ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta
 • podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti
 • zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo
 • povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju
 • omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti
 • uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter vzpodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost

Izrazoslovje

slogan LIONS - Lions, Inteligence, Our Nation's Safety

 

Lionistično izrazoslovje uporablja naslednje izraze:

 • Zveza Lions klubov, organizacija Lions
 • Lions ples
 • Mednarodno združenje Lions klubov
 • lionizem
 • lanski guverner, prejšnji guverner