Tečem, da pomagam

vodji dobrodelnega teka:

Demitrij Perčič (Lions klub Kamnik) - demitrij.percic@dom-titan.si - 041 672 651

Štefan Pojbič (Lions klub Domžale) - stefan.pojbic@simpss.si - 041 776 535

 

 

 

Informacija na strani distrikta