Golf turnir

Golf turnir - 18. maja 2018 v Arboretumu

+
x

Več informacij:

 

 

 

Franci Baloh, organizator turnirja

franci.baloh@baloh.si - 041 616 363